02-01-2008

Nieuwe naam: Bouwmij Janssen Ontwikkeling & Realisatie

Een nieuw jaar een nieuw begin. Bouwmij Janssen stapt het jaar 2008 in met een nieuwe naam: Bouwmij Janssen Ontwikkeling & Realisatie. Wij willen ons hiermee nadrukkelijk profileren als een ontwikkelende aannemer, waarbij het leveren van meerwaarde in de ontwikkelfase van vastgoed voor onze klanten voorop staat. Dat hebben we kracht bijgezet door al onze klanten en relaties een rolmaat aan te bieden met daarop onze nieuwe naam. Deze rolmaat symboliseert de wijze waarop ze ons kunnen meten voor het leveren van het maatwerk, zoals ze dat al jaren van ons gewend zijn en in de toekomst van ons kunnen verwachten.

Inloggen