01-10-2010

Nieuws project in Overloon

In september 2010 is de voormalige bakkerij Bens en het aangrenzende woonhuis gesloopt.
Daarmee is een begin gemaakt aan een estetische opwaardering van het centrum van Overloon.

Naast o.a. de bouw van de H. Theobalduskerk (1949) aan het 14 Oktoberplein en verzorgingshuis "Huize Loon" realiseert Bouwmij Janssen, in opdracht van de heer Van der Kroon, een appartementencomplex genaamd "De Brink". Deze naam refereert aan het 'kleine plein' dat voor de oorlog het hart van Overloon vormde.
Door de ligging van het project trekt het bouwproces dagelijks veel bekijks van het voorbijgaande publiek.
Er is veel betrokkenheid van de inwoners van Overloon.

Inmiddels is het grondwerk grotendeels achter de rug en is de funderingsconstructie gereed. In week 44 wordt de eerste fase van de begane grondvloer gestort en aansluitend de staalcontructie geplaatst.
De bouw van het appartementencomplex vordert gestaag.

Inloggen