07-10-2016

Bouwkeet1 start met uitvoering eerste projecten

In 2014 is door Bouwmij Janssen Ontwikkeling & Realisatie het initiatief genomen om een andere samenwerkingsvorm toe te gaan passen in woningbouwprojecten..

In een traditioneel bouwproject werken tientallen organisaties aan één eindproduct. Daarbij is de verbinding tussen de opdrachtgever, de ontwerpende en uitvoerende partijen dikwijls slecht te noemen. Vaak leiden slechte communicatie en conflicterende belangen in dit soort projecten tot verstoringen en/of conflicten waar niemand beter van wordt. Partijen worden vaak gekozen op basis van prijs, waarbij de kennis van betrokken partijen te weinig wordt ingezet. Hierdoor wordt te vaak niet de optimale integrale kostprijs behaald. Omdat de deelnemers aan verschillende projecten voortdurend wisselen zijn partijen niet optimaal op elkaar ingespeeld. Hierdoor duurt het proces langer dan noodzakelijk. Het doel van Bouwkeet1 is zorgen voor een verbinding van partijen in het bouwproces van ontwerp tot aan oplevering om opdrachtgevers te ontzorgen en te verrassen. Dit gebeurt via een lerende organisatie waarbij partijen op zoek gaan naar technisch en ook kosten-optimale oplossingen die voldoen aan de individuele wensen van de eindgebruiker. Maar ook streven wij naar een product wat met respect voor de omgeving tot stand komt en met weinig onderhoud ook jaren kan worden ingezet..

Er is daarom gezocht naar een aantal partners om een ketensamenwerking mee te vormen. Ketensamenwerking is een vernieuwende manier van samenwerken, waarbij met diverse partijen op basis van onderling vertrouwen gewerkt wordt aan het realiseren van woningbouwprojecten. Na een zorgvuldig en uitgebreid selectieproces, is project-overstijgend gewerkt aan het optimaliseren van zowel het product als de processen. Na een periode van ruim twee jaar van voorbereiding werken 13 bouw-gerelateerde bedrijven uit Zuid Oost Nederland vanaf oktober samen aan de uitvoering van de eerste projecten. Er is bewust gekozen om gezamenlijk onder het label Bouwkeet1 te gaan werken. Dit om er nadrukkelijk blijk van te geven dat het een keten van partners is en niet een bouwbedrijf met partners. Het bestuur van de keten gebeurt dan ook door leden van de keten. .

Op woensdag 5 oktober werd op één van de nieuwbouwlocaties door de directies van de deelnemende bedrijven gezamenlijk een levensgrote 1 van het logo van Bouwkeet1 onthuld. Het bereiken van deze mijlpaal werd gevierd onder het genot van een drankje en vooral werd met veel enthousiasme vooruitgekeken naar nog veel mooie projecten waarin deze keten van bedrijven zal samenwerken. In de huidige markt, waarin de woningverkopen duidelijk in de lift zitten, is er zeker reden voor enthousiasme. Temeer omdat de eerste opdrachtgevers, die kennis hebben gemaakt met Bouwkeet1, de visie herkennen. Er zijn inmiddels meerdere projecten in Zuid Oost Nederland in voorbereiding..

Nadere informatie: Bouwkeet1, (0478) 554454, info@bouwkeet1.nl of www.bouwkeet1.nl

Inloggen